SDR

SDR 2017-04-23T16:53:49+00:00

SDR-cube

We need no stinkin PC !
SDR-Cube – En SDR-station utan PC
I QTC Nov 2010 kan ni QTC_QRP_11_2010 en intressant SDR-sändtagare som kan användas helt utan PC. Alltså en SDR-station för bland annat fältbruk.
www.sdr-cube.com
SM0JZT har färdigställt en egen SDR-Cube. Läs rapport ur QTC_QRP_02_2011
Extra roligt är att grundarbetet kring konstruktionen är gjord av bland annat den av oss kände Juha OH2NLT. Även känd som delkonstruktör av dom fina JUMA-riggarna.

SDR-Cube och SDR enligt QSD/QSE-principen har/kommer att presenteras på diverse klubbträffar under våren. Intressant teknik som alla kan ta till sig och finna intressanta utmaningar med.

SDR Presentation Tilman 16Feb 2011

På bilden ser man hur SDR-Cube tagit plats på radiobordet hos SM0JZT.

QTC_04_2011_omslag_SDR-CUBE hamnade en bild på SDR-cube-kort